'

TransFlow to system i oprogramowanie do zarządzania transportem w firmach produkcyjnych, szczególnie z branży FMCG. Umożliwia planowanie transportu, potwierdzanie zleceń, monitorowanie realizacji zlecenia na terenie firmy.

planowanie wysyłek i dostaw => zlecenie przewozu => potwierdzenie zlecenia => realizacja => rozliczenie kosztów => analiza (raporty KPI)

Wprowadzone dane są wykorzystywane do porządkowania ruchu samochodów na terenie firmy w celu: optymalizacji czasów załadunków i rozładunków w poszczególnych magazynach, minimalizowania skutków opóźnień oraz ograniczenia czasu przestojów.

Zestaw 22 standardowych raportów służy do analizy wskaźników efektywności procesu logistycznego i rozliczania kosztów transportu, a także umożliwia dokonanie oceny dostawcy usług transportowych. Program pozwala również na przygotowanie raportu dla Intrastat.

TransFlow może współpracować z dowolnymi systemami obecnymi w firmie, m.in. SAP, JDE, S21, B400, ...

ekran startowy TransFlow

MODUŁ PLANOWANIA

Przejrzysty ekran programu umożliwia optymalne zaplanowanie czasów załadunków i rozładunków, m.in. przez uwzględnienie wydajności ramp magazynowych. Koszt kursu kalkulowany jest już w momencie wybory przewoźnika: pozwala to na wybór przewoźnika pod kątem najniższych zakontraktowanych stawek na dany kierunek i typ samochodu.

Plany załadunków i rozładunków mogą być wpisane ręcznie lub zaimportowane automatycznie do TransFlow z innych systemów (także w postaci plików Excel'a).

Zlecenia wpisane do planu są potwierdzane z przewoźnikami, również za pomocą internetowych modułów potwierdzania zleceń, np. TransOrder.

 • optymalizacja czasu załadunków i rozładunków
 • obniżenie kosztów

 

awizacje transportowe, oprogramowanie dla logistyki, zlecenia na transport

MODUŁ DYSPOZYTORA

Dyspozytor monitoruje proces realizacji zlecenia. Otrzymuje niezbędne informacje do uporządkowania ruchu samochodów na terenie firmy a kolorystyczne oznaczenia samochodów spóźnionych oraz oczekujących zbyt długo, pomagają w szybkim podejmowaniu odpowiednich działań, które przekładają się m.in. na obniżenie kosztów.

 • organizacja transportu
 • optymalizacja czasu załadunków i rozładunków
 • obniżenie kosztów
awizacje transportowe, oprogramowanie dla logistyki, zlecenia na transport

MODUŁ BRAMY

System TransFlow dostarcza informacji o zaplanowanych kursach na dany dzień oraz w jakich miejscach firmy znajdują się wpuszczone na teren samochody.

Pracownik wpuszcza na teren firmy tylko zweryfikowanych kierowców i samochody oraz rejestruje w programie czas wjazdu każdego samochodu oraz czas jego wyjazdu.

 • bezpieczeństwo wysyłek
 • bezpieczeństwo firmy
 • organizacja pracy
awizacje transportowe, oprogramowanie dla logistyki, zlecenia na transport

MODUŁ MAGAZYNU

Dzięki informacjom o planowanych załadunkach i rozładunkach oraz samochodach oczekujących na wjazd na parkingu, pracownik magazynu może odpowiednio wcześniej przygotować się do ich obsłużenia, unikając tym samym nadmiernego obciążenia ramp i niepotrzebnych przestojów samochodów.

Pracownik magazynu rejestruje czas rozpoczęcia i zakończenia załadunku (lub rozładunku). Dane te są wykorzystywane m.in do oceny efektywności procesu.

 • organizacja pracy
 • optymalizacja czasu załadunków i rozładunków
 • obniżenie kosztów
awizacje transportowe, oprogramowanie dla logistyki, zlecenia na transport

MODUŁ RAPORTÓW

System TransFlow umożliwia wykonanie 22 raportów służących do analizy wskaźników efektywości procesu logistycznego. Dane do większości z tych raportów mogą być selekcjonowane przez użytkownika za pomocą filtrów. Pozwala to na przeprowadzenie analiz np. dla wybranego kierunku lub dla wybranego przewoźnika w określonym przedziale czasu.

Raporty generowane są w formie plików Excel'a, co pozwala na ich dalszą obróbkę i analizę.

 • dostępność danych do analiz
 • obniżenie kosztów
awizacje transportowe, oprogramowanie dla logistyki, zlecenia na transport